Inocybe praetervisa Quél.


4 novembre 2001 : Frasnes (B)

Inocybe praetervisa