Hygrocybe reidii Kühner


13 novembre 2005 : B.H. (F)

Hygrocybe reidii

© JJ Wuilbaut